Nieuwe bestuur benoemd

Op 13 mei is tijdens de Bijzondere Ledenvergadering officieel het nieuwe bestuur benoemd. Zowel Hidde als Ramon worden enorm bedankt voor al hun werk.

Het nieuwe bestuur bestaat uit Pascal (voorzitter), Mieke (penningmeester) en wilma (secretaris). Wij wensen hun veel succes in het runnen van onze club.